หมวดAir Bubble แบบม้วน หมวดAir Bubble แบบแผ่น Air Bubble แบบซอง

  • ฿750.00

    I-0001-1 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ม้วนเต็ม ขนาด 1.3×100 เมตร

  • I-0001-2 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ขนาดเม็ด 10 mm. 50cm. x 100m.

  • I-0001-5 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ขนาดเม็ด 10 mm. 65cm. x 100m.

  • I-0001-10 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ขนาดเม็ด 5 mm. 130cm. x 100m.

  • I-0001-11 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ขนาดเม็ด 10 mm. 130cm. x 100m.

  • I-0001-12 แอร์บับเบิ้ล Air Buble Wrap แผ่นพลาสติกกันกระแทก ขนาดเม็ด 25 mm. 130cm. x 50m.