โต๊ะพับสแตนเลส
Stainless table
Height (mm.) 700
Diameter (mm.) 1160

โต๊ะสแตนเลส เกรด 430 หน้า 0.6 มิลลิเมตร