การจัดส่งสินค้า

1. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่เป็นหลัก

2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าภายใน 2-10
ในกรณีสินค้าสำเร็จรูป
สินค้าสั่งผลิต 3-15 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง)

4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (บิลหรือเอกสารที่ตรวจสอบได้) ไปทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ อีเมล์ หรือ ไลน์

การรับสินค้า

1. ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตนเองที่คลังสินค้า เคหะร่มเกล้า 29 แยก 9 คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

2. กรุงเทพฯ และปริมลฑล ชลบุรี ส่งฟรี

3. ต่างจังหวัด ใช้บริการขนส่งเอกชน ลูกค้าช่วยออกค่าขนส่ง หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เก็บค่าขนส่งต้นทาง

4. จัดส่งด้วยบริการของไปรษณีย์ไทย-เอกชน ค่าใช้จ่ายโดยคํานวณจากน้ำหนักสินค้า+ค่าบรรจุภัณฑ์ เทียบกับค่าบริการของไปรษณีย์ไทย-เอกชน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. สินค้ากลุ่มพลาสติก สินค้าบิดเบี้ยว เสียรูปทรงจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง และการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-916-1900 หรืออีเมล์ [email protected] ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

2. สินค้ากลุ่มรถยกลาก รับประกันปั้มไฮดรอลิก 1 ปี และกลุ่มรถยกระบบไฟ้ฟ้า 6 เดือน

3. สินค้ามือสองขายตามสภาพ ตามตกลง

เงื่อนไขการคืนสินค้าและการรับประกันความพึงพอใจ

1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าสำเร็จรูปได้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้าโดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100%

2. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เบอร์ 02-916-1900 หรืออีเมล์ [email protected] ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

3. จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ขนส่งเอกชน ที่มีใบติดตาม, รถรับจ้างที่ลูกค้าไว้ใจได้ บริการไปรษณีย์ไทย EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า หรือพร้อมกับสินค้าตัวใหม่)

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้

5. บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทฯ จะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

6. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าที่สั่งตัด-สั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีการตัดเจาะ-สกรีนเพิ่มแล้ว หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-916-1900