หมวดถังแช่ หมวดถังใส่น้ำ หมวดถังเก็บน้ำบนดิน หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน
หมวดถังน็อคกุ้ง หมวดถังลอน หมวดถังน้ำดื่ม หมวดแกลลอน
หมวดถังสี หมวดถังพลาสติก HM-HDPE หมวดถัง IBC

 • ฿9,000.00

  IBC-0001 ถังบรรจุสารเคมี1000ลิตร แบบพาเลทพลาสติก

 • ฿9,000.00

  IBC-0001*ถังบรรจุสารเคมี1000ลิตร แบบพาเลทพลาสติก

 • ฿9,000.00

  IBC-0002 ถังบรรจุสารเคมี1000ลิตร แบบพาเลทเหล็กทั้งแผ่น

 • ฿6,500.00

  IBC-0003 ถังบรรจุสารเคมี1000ลิตร กรงเหล็กมือ2 ถังมือ1