หมวดถังแช่ หมวดถังใส่น้ำ หมวดถังเก็บน้ำบนดิน หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน
หมวดถังน็อคกุ้ง หมวดถังลอน หมวดถังน้ำดื่ม หมวดแกลลอน
หมวดถังสี หมวดถังพลาสติก HM-HDPE หมวดถัง IBC

  • IBC-0001-PP ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ แบบพาเลทพลาสติก 1000 ลิตร

  • IBC-0002-CP ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ แบบพาเลทเหล็ก 1000 ลิตร

  • IBC-0003-WP ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ แบบพาเลทไม้ 1000 ลิตร

Call Now Button