หมวดถังขยะ PP,HDPE <img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-4.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-4.jpg';" alt="หมวดถังขยะเท้าเหยียบ" title="หมวดถังขยะเท้าเหยียบ"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-5.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-5.jpg';" alt="หมวดถังขยะสแตนเลส" title="หมวดถังขยะสแตนเลส"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-6.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-6.jpg';" alt="หมวดถังขยะเหล็ก" title="หมวดถังขยะเหล็ก"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-7.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-7.jpg';" alt="หมวดถังขยะเซนเซอร์" title="หมวดถังขยะเซนเซอร์"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-8.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/001/1-8.jpg';" alt="หมวดถังขยะพรีเมียม" title="หมวดถังขยะพรีเมียม"