ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็กพับได้ (Mesh Pallet) สามารถวางซ้อนกันได้ เหมาะกับการใส่สินค้าที่มีน้ำหนักมาก และสามารถเปิดฝาด้านหน้าได้กรณีที่ต้องหยิบใช้ สำหรับรุ่นที่มีล้อเลื่อนจะเหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องมีการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้หากไม่ใช้งานแล้วยังสามารถพับเก็บได้ ทำใก้จัดเก็บง่ายและประหยัดพื้นที่