แผ่นพลาสติกลูกฟูก

แผ่นพลาสสติกหรือฟิวเจอร์บอด์ผลิตจากพลาสติกแข็งสร้างจากโพลีโพรพีลีน (PP)