การสั่งซื้อสินค้า

1. มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น 
พนักงานขายจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

1. มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น 
พนักงานขายจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

2. ภาพกราฟฟิก และภาพสินค้าหน้าเว็บไซต์ ที่แสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ อาจมีผลทําให้สีตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผลิตภัณฑ์จริง ถ้าไม่แน่ใจลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างจริงจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางบริษัทฯ  ยินดีจัดส่งไปให้พิจารณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. มาตรฐานหน่วยวัดหน้าเว็บไซต์ มีระบุ บอกเป็นหน่วยวัดหลายแบบ ตามประเภทของสินค้า ดังนี้ 
ความยาว-ความกว้าง หน่วยวัด เป็น มิลลิเมตร (mm.), เซนติเมตร (cm.), เมตร (m.) นิ้ว (”) น้ำหนัก กิโลกรัม (kg.), ตัน (ton), ดังนั้นลูกค้าต้องทำความเข้าใจกับพนักงานขายก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อทุกๆ ครั้ง เพื่อเข้าใจตรงกัน

4. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่เป็นหลัก

5. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง

6. การสั่งซื้อ-สั่งผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิต
และชำระ 50% ของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง

7. ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้า โดยมีรายละเอียด คลิกตามลิงค์นี้ >>   https://chinterstore.com/howpay/

การยกเลิกการสั่งซื้อ และคืนสินค้า

# เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

1. ท่านสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

2. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า

3. หลังการชำระค่าสินค้า เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ 100 บาท หรือ 10% ของมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

4. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

# เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสั่งตัดผลิตตามแบบ

1. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า (50% มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต)

2. หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ลูกค้าต้องทำการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50%
ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง

3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่่อผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

   หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-916-1900
แฟ็กซ์ 02-916-1300  อีเมล์
[email protected]
หรือโทรแจ้งพนักงานขายที่รับผิดชอบรายการสั่งซื้อนั้นๆ โดยตรง