ถังขยะเหล็ก

ถังขยะเหล็ก หรือ ถังคอนเทนเนอร์ใส่ขยะ ถังพักขยะ เป็นถังขยะขนาดใหญ่มาก ผลิตด้วยเหล็ก มีข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายด้า ใช้แทนห้องพักขยะคอนกรีต ถังขยะของชินเตอร์ มีขนาดความจะให้เลือดมากมายตั้งแต่ 2.5 คิว (2500 ลิตร)