หมวดลังพลาสติกทึบ หมวดลังพลาสติกโปร่ง ลังสลับซ้อน หมวดฝาปิดลังพลาสติก
หมวดลังใส่ขวดน้ำดื่ม,แก้ว หมวดลังขนมปัง-เบเกอรี่ หมวดกล่องพลาสติกพร้อมฝา