M-0012 ลังสลับซ้อน ขนาดภายใน 450x555x315 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลังปลา ก้นรู
Fish crates
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 450 555 315
External 490 640 320

* กรณีต้องการลังพลาสติกสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900

> นอกจากนี้เรายังมีบริการงานสกรีนโลโก้สัญลักษณ์หน่วยงานองค์กรต่างๆ ให้ด้วยค่ะ

> และมีบริการทำชุดไส้ลูกฟูกตามสั่ง และทำฝาปิดพลาสติกใส PVC อีกด้วยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 55.5 × 45 × 31.5 เซนติเมตร