หมวดพาเลทระดับเบา ต่ำกว่า 1 ตัน หมวดพาเลทระดับกลาง 1-4 ตัน หมวดพาเลทระดับหนัก 4-7 ตัน หมวดพาเลทมือสอง
หมวดพาเลท Knock Down