รถยก

รถยกและรถลากพาเลท เป็นตัวช่วยสำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่บนพาเลทเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา ใช้แรงงานน้อย และทำได้ครั้งละมากๆ ตัวรถยกแบะรถลากพาเลทนั้นมีหลายประเภท ลูกค้าสามารถสอบถามการใช้งาน หรือขอคำปรึกษาในการเลือกรุ่นที่เหมาะสมได้ ฟรี ชินเตอร์มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ