หมวดพัดลมมีขาตั้ง <img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-4.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-4.jpg';" alt="หมวดพัดลมติดผนัง" title="หมวดพัดลมติดผนัง"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-5.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-5.jpg';" alt="หมวดพัดลมใบดำ-ใบแดง" title="หมวดพัดลมใบดำ-ใบแดง"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-6.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-6.jpg';" alt="หมวดพัดลมระบายอากาศ" title="หมวดพัดลมระบายอากาศ"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-7.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-7.jpg';" alt="หมวดพัดลมไอเย็น-ไอน้ำ" title="หมวดพัดลมไอเย็น-ไอน้ำ"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-8.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-8.jpg';" alt="หมวดพัดลมท่อ" title="หมวดพัดลมท่อ"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-9.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-9.jpg';" alt="หมวดพัดลมสำนักงาน" title="หมวดพัดลมสำนักงาน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-10.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/031/31-10.jpg';" alt="หมวดพัดลมดิสเพลย์" title="หมวดพัดลมดิสเพลย์"