ถังขยะใส

ถังขยะใส คือถังขยะที่ตัวถังขยะมีความโปร่งใส หรือ โปร่งแสง สูง ทำให้เห็นวัตถุภายในถัง ใช้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ผลิตจาก PS (Polystyrene)