หมวดถังขยะ PP,HDPE หมวดถังขยะ MDPE หมวดถังขยะใส Clear หมวดถังขยะเท้าเหยียบ
หมวดถังขยะสแตนเลส หมวดถังขยะเหล็ก หมวดถังขยะเซนเซอร์

 • F-0004-1 ถังขยะใส ฝาเรียบ 120 ลิตร

 • F-0004-2 ถังขยะใสฝาเรียบสี มีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0004-3 ถังขยะใสฝาสูงเจาะ ฝาสีมีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0004-4 ถังขยะใสฝาสูงเทอร์โบ ฝาสีมีล้อเลื่อน 120 ลิตร

 • F-0005-2 ถังขยะใสฝาครอบทรงเหลี่ยม ผลักเข้าด้านใน 2 ด้าน 120 ลิตร

 • F-0010-2 ถังขยะใส แบบมีฝาเปิด-ปิดมิดชิด 40 ลิตร

 • F-0010-3 ถังขยะใส แบบตัวใสฝาสีเหลือง 40 ลิตร

 • F-0010-4 ถังขยะใส แบบตัวใสฝาสีน้ำเงิน 40 ลิตร

 • F-0010-5 ถังขยะใส แบบตัวใสฝาสีแดง 40 ลิตร

 • F-0010-6 ถังขยะใส แบบตัวใสฝาสีเขียว 40 ลิตร

 • F-0010-7 ถังขยะใส แบบตัวเหลืองฝาใส 40 ลิตร

 • F-0010-8 ถังขยะใส แบบตัวน้ำเงินฝาใส 40 ลิตร

Call Now Button