หมวด Hand Pallet 1 หมวด Hand Pallet 2 หมวดรถยกสูง หมวดรถยกถังน้ำมัน
หมวดโต๊ะปรับระดับ หมวดไฮลิฟท์พาเลท หมวดสเกลพาเลท

 • ฿9,500.00 ฿9,000.00

  HA-001 Hand Pallet Truck
  แฮนด์พาเลท 2.5 ตัน หน้ากว้าง ล้อ PU

 • HA-S441-2_5-W แฮนด์พาเลท 2.5 ตัน หน้ากว้าง

 • HA-S441-3-W แฮนด์พาเลท 3 ตัน หน้ากว้าง

 • HA-S441-5-W แฮนด์พาเลท 5 ตัน หน้ากว้าง

 • HA-S441-2_5-N แฮนด์พาเลท 2.5 ตัน หน้าแคบ

 • HA-S441-3-N แฮนด์พาเลท 3 ตัน หน้าแคบ

 • HA-S441-1-LW แฮนด์พาเลท 1 ตัน หมอบต่ำ หน้ากว้าง

 • HA-S441-1_5-LW แฮนด์พาเลท 1.5 ตัน หมอบต่ำ หน้ากว้าง

 • HA-S441-1-LN แฮนด์พาเลท 1 ตัน หมอบต่ำ หน้าแคบ

 • HA-S441-1_5-LN แฮนด์พาเลท 1.5 ตัน หมอบต่ำ หน้าแคบ

 • HA-S441-2_5-GLN แฮนด์พาเลท 2.5 ตัน หน้าแคบ กัลวาไนซ์

 • HA-S441-2_5-GLW แฮนด์พาเลท 2.5 ตัน หน้ากว้าง กัลวาไนซ์

Call Now Button