หมวดถังแช่ <img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-4.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-4.jpg';" alt="หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน" title="หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-5.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-5.jpg';" alt="หมวดถังน็อคกุ้ง" title="หมวดถังน็อคกุ้ง"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-6.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-6.jpg';" alt="หมวดถังลอน" title="หมวดถังลอน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-7.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-7.jpg';" alt="หมวดถังน้ำดื่ม" title="หมวดถังน้ำดื่ม"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-8.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-8.jpg';" alt="หมวดแกลลอน" title="หมวดแกลลอน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-9.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-9.jpg';" alt="หมวดถังสี" title="หมวดถังสี"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-10.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-10.jpg';" alt="หมวดถังพลาสติก HM-HDPE" title="หมวดถังพลาสติก HM-HDPE"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-11.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-11.jpg';" alt="หมวดถัง IBC" title="หมวดถัง IBC"

 • K-220-2 ถังสีขาว 2 ลิตร

 • K-220-3 ถังสีขาว 5 ลิตร

 • K-220-4 ถังสีขาว 8 ลิตร

 • K-220-5 ถังสีขาว 10 ลิตร

 • K-220-6 ถังสีดำ Recycle 10 ลิตร

 • K-220-7 ถังสีขาว 15 ลิตร

 • K-220-8 ถังสีขาว 18 ลิตร

 • ฿189.00

  K-220-9 ถังสีขาว 20 ลิตร มีฝาดับเบิ้ลล็อคกับฝาสามห่วงให้เลือก สกรีน/ไม่สกรีน

 • K-220-10 ถังสีดำ Recycle 20 ลิตร