หมวดถังแช่ หมวดถังใส่น้ำ หมวดถังเก็บน้ำบนดิน หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน
หมวดถังน็อคกุ้ง หมวดถังลอน หมวดถังน้ำดื่ม หมวดแกลลอน
หมวดถังสี หมวดถังพลาสติก HM-HDPE หมวดถัง IBC

 • K-1002 ถังแช่พลาสติก ขนาด 40 ลิตร

 • K-1003 ถังแช่พลาสติก ขนาด 60 ลิตร

 • ฿2,500.00

  K-1005 ถังแช่พลาสติก 100 ลิตร หนาเหนียว สกรีน/ไม่สกรีน

 • K-1006 ถังแช่พลาสติก ขนาด 120 ลิตร

 • K-1007 ถังแช่พลาสติก ขนาด 150 ลิตร

 • K-1009 ถังแช่พลาสติก ขนาด 80 ลิตร

 • K-1010 ถังแช่พลาสติก ขนาด 200 ลิตร

 • K-1011 ถังแช่พลาสติก ขนาด 300 ลิตร

 • K-1013 ถังแช่พลาสติก ขนาด 450 ลิตร

 • K-1019 ถังแช่พลาสติก ขนาด 800 ลิตร

 • K-1020 ถังแช่พลาสติก ขนาด 600 ลิตร