หมวดถังแช่ <img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-4.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-4.jpg';" alt="หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน" title="หมวดถังเก็บน้ำใต้ดิน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-5.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-5.jpg';" alt="หมวดถังน็อคกุ้ง" title="หมวดถังน็อคกุ้ง"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-6.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-6.jpg';" alt="หมวดถังลอน" title="หมวดถังลอน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-7.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-7.jpg';" alt="หมวดถังน้ำดื่ม" title="หมวดถังน้ำดื่ม"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-8.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-8.jpg';" alt="หมวดแกลลอน" title="หมวดแกลลอน"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-9.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-9.jpg';" alt="หมวดถังสี" title="หมวดถังสี"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-10.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-10.jpg';" alt="หมวดถังพลาสติก HM-HDPE" title="หมวดถังพลาสติก HM-HDPE"
<img src="https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-11.jpg"
onmouseover="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/click/click%20button.gif';"
onmouseout="this.src='https://chinterstore.com/link-store/menu_content/011/11-11.jpg';" alt="หมวดถัง IBC" title="หมวดถัง IBC"

 • K-1002 ถังแช่พลาสติก ขนาด 40 ลิตร

 • K-1003 ถังแช่พลาสติก ขนาด 60 ลิตร

 • ฿2,500.00

  K-1005 ถังแช่พลาสติก 100 ลิตร หนาเหนียว สกรีน/ไม่สกรีน

 • K-1006 ถังแช่พลาสติก ขนาด 120 ลิตร

 • K-1007 ถังแช่พลาสติก ขนาด 150 ลิตร

 • K-1009 ถังแช่พลาสติก ขนาด 80 ลิตร

 • K-1010 ถังแช่พลาสติก ขนาด 200 ลิตร

 • K-1011 ถังแช่พลาสติก ขนาด 300 ลิตร

 • K-1013 ถังแช่พลาสติก ขนาด 450 ลิตร

 • K-1019 ถังแช่พลาสติก ขนาด 800 ลิตร

 • K-1020 ถังแช่พลาสติก ขนาด 600 ลิตร