ถังน้ำพร้อมฝา
Bucket with Lid
Code Volume
(lit.)
External
ØxH
(mm)
 Int.Top
Ø1xH1
(mm)
 Int.Bottom
Ø2
(mm)
 Material
 Red Blue  Black
75.0 450×600 410×580 340 Recycled PP

#แบบเนื้อรีไซเคิล Recycled Grade

– ฝาสามารถล็อกติดกับตัวถังด้วยหูล็อก