ถังน้ำพร้อมฝา
Bucket with Lid
Code Volume
(lit.)
External
ØxH
(mm)
 Int.Top
Ø1xH1
(mm)
 Int.Bottom
Ø2
(mm)
 Material
 Red Blue Sky Blue  Green
 √  √  √ 244.5 700×860 630×850 530  HDPE

#แบบเกรดเอ Premium Grade

– ผลิตด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง