Castor Type
ล้อเป็น 63 45 20 90 (A)52×70
(B)37×53
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> ทนสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> แข็งแรง รับน้ำหนักปานกลาง

> แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว

Call Now Button