Castor Type
ล้อตาย 50 35 20 77 (A)49×60
(B)35×46
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น ทนน้ำและสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> เนื้อไนล่อนสังเคราะห์ แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว

Call Now Button