B011701002 ล้อโพลีโอลีฟิน YUPA Series 08 ล้อเป็น 38 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อเป็น 38 25 16 52 (A)39×46
(B)28×36
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น ทนน้ำและสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> เนื้อไนล่อนสังเคราะห์ แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว