Castor Type
ล้อเป็น+เบรก 100 140 32 130 (A)80×100
(B)52.5×72.5
(A) ขนาดแป้น (ฺB) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานเปียกชื้น ทนน้ำและสารเคมี

> เข็นลื่น คล่องตัว

> เนื้อไนล่อนสังเคราะห์ แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว