B020101001 ล้อพลาสติก PP Series 03 ล้อเป็น 75 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อเป็น 75 122 32 105 (A)80×100
(B)52.5×72.5
(A) ขนาดแป้น (B) ระยะรูแป้น

> เข็นลื่น คล่องตัว ทนสารเคมี

> แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว

> แข็งแรง

>รบกวนสอบถามก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง เนื่องจากสินค้ามีความเคลื่อนไหวตลอดค่ะ