B050104001 ล้อรับน้ำหนักมากพิเศษ Series 17 ล้อตาย 125 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อตาย 125 500 50 175 (A)100×115
(B)67×92
(A) ขนาดแป้น (ฺB) ระยะรูแป้น

> เหมาะสำหรับใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

> แป้นและโครงล้อออกแบบพิเศษ แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก

>รบกวนสอบถามก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง เนื่องจากสินค้ามีความเคลื่อนไหวตลอดค่ะ
https://www.chinterstore.com/link-store/banner_All/phonenumber.jpg