B080107004 ล้อป้องกันไฟฟ้าสถิต Series 03 ล้อเกลียว+เบรก 75 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

Castor Type
ล้อเกลียว+เบรก 75 83 32 105 M12x25

> เหมาะสำหรับใช้ในวงการแพทย์ วงการอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

> ไม่เกิดรอยบนพื้น เสียงเงียบ คล่องตัว

> แป้นเหล็กชุบซิงค์ขาว

> Conductive Rate : 103∼105 Ω /Anti-Static : 105∼108 Ω