Castor Type
เฉพาะล้อ 200 150 64

> ช่วยลดแรงสะเทือนได้ดี เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร

> ล้อยางลม หน้าล้อกว้าง เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่ว

> แป้นเหล็กปั๊มขึ้นรูป

> ด้วยคุณสมบัติแป้นใหม่ Yellow Zinc Plated สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้มากกว่า

Zinc Plate ถึง 9 ระดับ จากการทดสอบด้วย Salt Spray