เข่งพลาสติก
Plastic Round Basket
Size (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลาง ∅ Material
External 650x650x450 mm.
12 ใบ / 1 มัด
สี แดง, เขียว, น้ำเงิน

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900