BPR-002 แผงแขวนกล่องอะไหล่รุ่นมาตรฐาน ชนิดชุบซิงค์ Galvanised

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

DimensionLxW (mm)
460×310
*ราคาเฉพาะแผง

# แผงแขวนกล่องอะไหล่รุ่นมาตรฐาน (Wall-Mounted Parts Bin Panel)

# ชนิดชุบซิงค์ Galvanised

> ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป ชุบซิงค์

> ใช้ยึดติดกับผนังบริเวณเหนือโต๊ะช่าง


ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 46 × 31 × - เซนติเมตร