CQ-004 ลังนมเปรี้ยว ขนาดภายใน 230x460x120 mm.

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลังนมเปรี้ยว
Beverage Bottle Crates
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 230 460 120
External 258 485 125

* กรณีต้องการลังพลาสติกสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900

> นอกจากนี้เรายังมีบริการงานสกรีนโลโก้สัญลักษณ์หน่วยงานองค์กรต่างๆ ให้ด้วยค่ะ

> และมีบริการทำชุดไส้ลูกฟูกตามสั่ง และทำฝาปิดพลาสติกใส PVC อีกด้วยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 46 × 23 × 12 เซนติเมตร