FB-002 ถุงขยะ สี

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถุงขยะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
Garbage Bags Decompose Naturally
ขนาด (นิ้ว) ใช้กับถังขยะขนาด จำนวน
18″ x 20″ 20 ลิตร มี 40-45 ใบ / กก.
22″ x 30″ 25 ลิตร มี 24-26 ใบ / กก.
25″ x 28″ 40 ลิตร มี 21-22 ใบ / กก.
28″ x 36″ 40-50 ลิตร มี 13-14 ใบ / กก.
30″ x 40″ 60 ลิตร มี 12 ใบ / กก.
36″ x 45″ 120 ลิตร มี 9-10 ใบ / กก.
40″ x 60″ 200 ลิตร มี 5-6 ใบ / กก.
*ถุงย่อยสลายได้เอง 6 เดือน มีสี ชา ดำ แดง เขียว ขาวขุน ขาวนม *ขาวใส มีเฉพาะบางรุ่น