K-2006 ถังน้ำ+ฝา 14 GL

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 335x470mm.