K-2007 ถังน้ำ+ฝา 20 GL

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 470x600mm.