Color Dimension
Blue Cream LxW (mm)
900×456
*ราคาเฉพาะแผง

# แผงแขวนเครื่องมือ (Wall-Mounted Tools Panel)

> ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป พ่นสี

> ใช้ยึดติดกับผนัง บริเวณเหนือโต๊ะ หรือที่ต้องการ