Dimension Number of Panels
WxDxH (mm) Tools Panel Parts Panel
960x630x1450 2 4
*ราคาเฉพาะโครงแผงแขวน

# โครงแผงแขวนเครื่องมือ Tools Panel Rack

# แบบสองหน้าตั้งพื้น Double-Sided

# รุ่นแขวนแบบผสม Tools & Bins

> โครงสร้างเหล็กพ่นสี แข็งแรง

> เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหาเครื่องมือ


Call Now Button