ฟิล์มยืดพันพาเลท
Stretch Film
Size Width Long
50 cm. 300 m.
ขนาด 17 ไมครอน

ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film)

คือ พลาสติกที่มีลักษณะเป็นม้วนใสๆ และบางมาก ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภท LLDPE
(Linear Low Density Polythylene)

มีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูงกว่าฟิล์มชนิดอื่น ฟิล์มยืดจึงสามารถต้านแรงเจาะทะลุได้ดี
ใช้พันสินค้าที่มีมุมแหลมได้โดยไม่เกิดการฉีกขาดง่าย ด้วยการที่เนื้อฟิล์มมีความบางและใส
ทำให้สามารถมองเห็นตัวสินค้าได้

ในกระบวนการผลิตของฟิล์มยืดจำเป็นต้องใส่สารแต่งเติมที่เรียกว่า สารเกาะติด (Cling Agent)
เพื่อช่วยให้ฟิล์มยืดสามารถเกาะติดกันเองได้ดีโดยไม่ต้องใช้ ความร้อน ขณะใช้งานจะไม่มีคราบกาวติด
หลงเหลืออยู่ในสินค้าหรือพาเลท

ด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างของฟิล์มยืด จึงเป็นสินค้าแพ็คเก็จจิ้งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในอุตสาหกรรมที่ต้องการห่อรัดสินค้าบนแท่นรองรับเพื่อการลำเลียง จุดประสงค์ผู้ต้องการใช้ฟิล์มยืด
มีดังนี้

1.รวมสินค้าหลายๆ หน่วยให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการขนส่ง

2.ป้องกันสินค้าตกหล่นจากพาเลทขณะขนส่ง

3.ป้องกันสินค้าสัมผัสกับฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และ ไอน้ำ

4.กระชับสินค้า เพื่อให้ดูกะทัดรัด สวยงาม