Size (mm)
100

# อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ Tools Holder

# แบบตะขอเหล็ก ฐานยึดพลาสติก Steel Tools Holder with plasticd Base

# ฐานยึดผลิตจากพลาสติก ตะขอผลิตจากเหล็กชุบซิงค์

> ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ

> มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ