STH-007 อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ ตะขอเดี่ยว

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Size (mm)
50

# อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ Tools Holder

# แบบตะขอเหล็ก Steel Tools Holder

> ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ

> มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ