STH-019 อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ

STH-019 อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า

Size Ø (mm)
60

# อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ Tools Holder

# แบบตะขอเหล็ก Steel Tools Holder

> ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ

> มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ

คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและเก็บรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการแขวนไว้บนผนังหรือโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องมือสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจัดเก็บอย่างเรียบร้อย อุปกรณ์แขวนเครื่องมือมักมีการออกแบบมาให้สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องมือที่ต้องการเก็บรักษาได้ และมักจะมีลักษณะที่ใช้งานง่ายเช่น เชือกหรือแถบที่ใช้ในการแขวนเครื่องมือ บางระบบแขวนเครื่องมืออาจมีการจัดเก็บในลักษณะที่มีชั้นวางหรือช่องในสำหรับวางเครื่องมือต่าง ๆ อุปกรณ์แขวนเครื่องมือมักพบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการซ่อมบำรุง, หรือในสถานที่ทำงานทั่วไปที่ต้องการการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ.

อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ
แผงแขวนเครื่องมือ

ที่ช่วยจัดเก็บเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ ตะขอแขวนมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้งาน

 1. แผงแขวนเครื่องมือ
  – ขาแขวนไขควงและคีม 2 ชิ้น
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดสั้น 3 ชิ้น
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดยาว 2 ชิ้น
  – กล่องเสียบแขวนประแจปากแตก 1 ชิ้น
  – ตะขอขาคู่ ขนาดสั้น 1 ชิ้น
  – ตะขอโค้งวางเครื่องมือไฟฟ้า 1 ชิ้น
  – ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า 1 ชิ้น
  – กล่องแขวนประแจแอลหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
 2. แผงแขวนเครื่องมือ
  – ขาแขวนไขควงและคีม 2 ชิ้น
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดสั้น 4 ชิ้น
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดยาว 3 ชิ้น
  – ตะขอแขวนเครื่องมือน้ำหนักมาก 1 ชิ้น
  – กล่องเสียบแขวนประแจปากแตก 1 ชิ้น
  – ตะขอขาคู่ ขนาดสั้น 2 ชิ้น
  – ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า ขนาดห่วงเล็ก 1 ชิ้น
  – ตะขอโค้งวางเครื่องมือไฟฟ้า 2 ชิ้น
  – กล่องแขวนประแจแอลหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
  – แผงแขวนไขควง 1 ชิ้น
  – ถาดอเนกประสงค์ 1 ถาด
  – ที่เสียบป้ายชื่อ 1 ชิ้น
 3. แผงแขวนเครื่องมือ ระดับอุตสาหกรรม
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดสั้น 6 ชิ้น
  – ตะขอขาเดี่ยว ขนาดยาว 4 ชิ้น
  – ตะขอแขวนเครื่องมือที่มีน้ำหนักมาก 2 ชิ้น
  – ที่เสียบป้ายชื่อ 1 ชิ้น
  – ตะขอขาคู่ ขนาดยาว 1 ชิ้น
  – ขาแขวนไขควงและคีม 4 ชิ้น
  – ตะขอขาคู่ ขนาดสั้น 2 ชิ้น
  – แผงแขวนไขควง 1 ชิ้น
  – กล่องแขวนประแจแอลหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
  – ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า ขนาดห่วงใหญ่ 1 ชิ้น
  – ห่วงแขวนเครื่องมือไฟฟ้า ขนาดห่วงเล็ก 2 ชิ้น
  – ถาดอเนกประสงค์ 1 ถาด
  – ตะขอโค้งวางเครื่องมือไฟฟ้า 4 ชิ้น
  – กล่องเสียบแขวนประแจปากแตก 1 ชิ้น

  แผงแขวนเครื่องมือ ตัวช่วยในการจัดเก็บอุปกรณ์ช่าง

  เครื่องมือช่าง และอะไหล่เครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยทุ่นเเรงในการทำงานเเละโดย มีส่วนในการเพิ่มกำลังหรือขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ทำให้มีความสะดวกเเละช่วยให้การทำงานรวดเร็วมากขึ้น ต่อมามนุษย์ได้ดัดเเปลงเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือกลทางไฟฟ้าที่มีกำลังมากขึ้นหลายเท่าจากเครื่องมือธรรมดา ได้เเก่ สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียร เครื่องตัด เลื่อยวงเดือน ประเภทของเครื่องมือช่าง แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้

  1. เครื่องมือสำหรับวัดระยะ ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานวัด ตรวจสอบขนาดชิ้นงาน ใช้วัดความกว้าง ความยาว และความสูง เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด ตลับเมตร เป็นต้น
  2. เครื่องมือสำหรับตัด ใช้ตัดหรือผ่าวัสดุให้แยกออกจากกัน เช่น กรรไกร มีด เลื่อย คีมตัดลวด ขวาน เป็นต้น
  3. เครื่องมือสำหรับเจาะ ใช้เจาะวัสดุให้เป็นรู เช่น สิ่ว สว่านไฟฟ้า สว่านมือ เป็นต้น
  4. เครื่องมือสำหรับตอก ใช้ตอก ทุบ หรือตีวัสดุต่างๆ เช่น ค้อนหัวกลม ค้อนหัวแบน ค้อนาหงอน เป็นต้น
  5. เครื่องมือไขและขัน ใช้ไขหรือขันสกรูหรือน็อต จำแนกได้ 2 ชนิด คือ
   – ไขควง ใช้ขันสกรูหรือตะปูเกลียว มีทั้งแบบแฉก แบบแบน แบบออฟเซ็ต แบบบล็อก
   – ประแจ ใช้หัวน็อตที่มีเหลี่ยม มีหลายแบบ เช่น ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจบล็อก ประแจเลื่อน
  6. เครื่องมือไสและตกแต่ง ใช้สำหรับลดขนาด ตกแต่งผิวหน้าของชิ้นงาน เช่น
   – กบ ได้แก่ กบล้างยาว กบล้างกลาง กบล้างสั้น กบผิว
   – ตะไบ ได้แก่ ตะไบแบน ตะไบเหลี่ยมจัตุรัส ตะไบกลม ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบครึ่งวงกลมหรือตะไบท้องปลิง ตะไบที่ใช้งานไม้หรือบุ้ง

  วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือช่าง

  1. วิธีการใช้เครื่องมือช่าง มีหลักปฏิบัติดังนี้
   – ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือก่อนนำไปใช้
   – ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน ถ้าพบว่าเครื่องมือชำรุด ควรนำไปซ่อมแซมก่อน
   – เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะ และประเภทของงาน
   – ใช้เครื่องมือด้วยความระมัดระวัง และไม่เล่นหยอกล้อกันขณะกำลังปฏิบัติงาน
  2. การดูแลรักษาเครืองมือช่าง ควรปฏิบัติดังนี้
   – ควรทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อรักษาให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
   – ถ้าเครื่องมือเกิดชำรุด ให้ซ่อมแซมก่อนนำไปเก็บ เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อผู้อื่นมาใช้งานต่อ
   – เครื่องมือที่มีชิ้นส่วนเป็นโลหะ เช่น กรรไกร มีด เลื่อย ควรทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ
   – จัดเก็บเครื่องมือให้เข้าที่ หรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย

  แผงแขวนเครื่องมือและอุปกรณ์แขวนเครื่องมือ ช่วยจัดเก็บเครื่องมือช่างชนิดต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เก็บง่าย ใช้สะดวก ผลิตภัณฑ์ตัวแขวน (Holder) ซึ่งเป็นพลาสติกอุตสาหกรรมมีคุณสมบัติที่ทั้งเหนียวและแข็ง สามารถทนแรงกระแทก (Impact Resistance) แรงเสียดสี (Abrasion) ทนสารเคมี และทนความร้อนได้เป็นอย่างดี มีรูปแบบสวยงามทันสมัย ตัวแขวนสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้น ติดตั้งง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ทำงานได้มาก ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือช่างนานาชนิด