STH-034 อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ ที่แขวนโครงเลื่อย

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

# อุปกรณ์แขวนเครื่องมือ Tools Holder

# แบบตะขอเหล็ก Steel Tools Holder

> ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเครื่องมือ

> มีหลากหลายรูปแบบ เลือกใช้ได้ตามชนิดของเครื่องมือ