T-0002 ตะกร้าลำใย-มังคุด

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะกร้าลำใย
Longan Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 338 465 205
External 375 502 210

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900