ตะกร้าลำใย
Longan Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 338 465 205
External 375 502 210

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900