T-0003 ตะกร้าลำใย-มังคุด

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย


คลิกสอบถามผ่านไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะกร้าลำใย
Longan Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 330 450 245
External 360 485 250

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 45 × 33 × 24.5 เซนติเมตร