ตะกร้าผลไม้
Fruit Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 210 335 90
External 230 355 92

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900