ตะแกร่งโปร่ง
Grating Mesh
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 291 370 105
External 315 393 110

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900