T-0033 ตะกร้าลำใย

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตะกร้าลำใย ทรงสูง
Longan Basket
Size (mm.) Width Long Height Material
Internal 305 440 310 HDPE
External 360 480 320

* กรณีต้องการตะกร้าสีอื่นๆ นอกจากสีมาตรฐาน กรุณาโทร 02-916-1900

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 44 × 30.5 × 31 เซนติเมตร