ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
10000 L 200 cm 365 cm