ถังเก็บน้ำ
Water tank
Capacity Width
Ø ตัวถัง
Height
4000 L 195 cm 185 cm

https://www.chinterstore.com/link-store/banner_All/phonenumber.jpg