TW-0032 อุปกรณ์จับยึดปากกาเพื่อทำงานบนโต๊ะช่าง

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปากกาจับชิ้นงาน

TW-0032 อุปกรณ์จับยึดปากกาเพื่อทำงานบนโต๊ะช่าง

> อุปกรณ์จับยึดปากกาเพื่อทำงานบนโต๊ะช่าง Bench Visc Plate

> เหมาะสำหรับโต๊ะช่างรุ่นงานหนัก รับน้ำหนัก 1000 กก.

> ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก

ปากกาจับชิ้นงาน ( Bench Vise ) หรือบางคนอาจจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า ปากกาจับงาน เป็นเครื่องมือช่างชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับประกอบหรือใช้สำหรับการทำงาน โดยใช้จับ ยึด บีบ อัด ชิ้นงานให้แน่นเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานอื่น เช่น ใช้จับไม้ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เพื่อใช้ในการการตัด ตัดเจาะ ตอก ขัด หรือตะไบ เป็นต้น ปากกาจับชิ้นงานมีหลายชนิด เช่น

1.ปากกาจับโลหะ เป็นปากกาที่ยึดแน่นบนโต๊ะสำหรับใช้งาน ใช้สำหรับจับโลหะให้แน่นเพื่อตัด ขัด เจาะ ตะไบ ลบคม หรือขันชิ้นงานต่างๆ
การบำรุงรักษา
ไม่ใช้ปากการองรับเหล็กเพื่อทุบ จะทำให้ปากกาแตกหักได้ง่าย
– ทำความสะอาดทุกส่วนของปากกาจับชิ้นงาน หลังจากทำความสะอาดปากกาจับชิ้นงานเสร็จ ให้ชโลมด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม
– เมื่อเลิกใช้งานขันปากกาเข้าไปให้ชิด

2.ปากกาจับไม้ มีอยู่หลากหลายแบบแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน เช่น
2.1 ปากกาหัวโต๊ะ เป็นปากกาที่ยึดแน่นอยู่กับด้านข้างหัวโต๊ะใช้งาน ใช้สำหรับจับไม้ในการตัด
การบำรุงรักษา
– เมื่อเลิกใช้งานขันปากกาเข้าไปให้ชิด
– ทำความสะอาดทุกส่วนของปากกาจับชิ้นงาน  หลังจากที่ทำความสะอาดปากกาจับชิ้นงานเสร็จ ให้ใส่จารบีที่เกลียวหมุนของปากกาจับชิ้นงาน
2.2 ปากกาจับไม้ เป็นปากกาจับชิ้นงานที่มี ส่วนเป็นไม้ เลื่อนเข้าหากันโดยใช้ เกลียวน๊อตขนาดใหญ่เป็นไม้หรือเป็นน๊อตโลหะ ซ้าย – ขวา ใช้สำหรับบีบ อัด ไม้แผ่นเข้าหากันให้แน่น
การบำรุงรักษา
– เมื่อเลิกใช้ทำความสะอาดทุกส่วนของปากกาจับชิ้นงาน
– ขันเกลียวน๊อตทั้ง ข้าง ให้ตัวปากกาเข้าหากันให้แน่น
– ทาจารบีที่เกลียวน๊อต (โลหะ)

2.3 ปากกาอัดไม้หรือแม่แรงอัดไม้ เป็นปากกาจับชิ้นงานที่ใช้สำหรับในการอัดไม้เข้าหากันให้แน่น เช่น การอัดพื้น อัดไม้แผ่น อัดประกอบชิ้นงาน มีขนาดความยาวติดเป็นเมตร เช่น เมตร 0.50 เมตร 2.00 เมตร เป็นต้น
การบำรุงรักษา

-เมื่อเลิกใช้ให้เลื่อนปากกาเข้าชิดกัน แล้วขันเกลียวให้ชิด
-ทำความสะอาดทุกส่วนของปากกาจับชิ้นงาน หลังจากที่ทำความสะอาดปากกาจับชิ้นงานเสร็จ ให้ชโลมน้ำมัน และทาจารบีที่เกลียวของปากกาจับชิ้นงาน
-เลื่อนหน้าจับไม้ด้านท้ายเข้าหาด้านหน้า แล้วขันเกลียวให้หน้าทัง ชิดกัน
-ไม่ใช้ปากกาอัดไม้เป็นที่รองรับในการทุบเหล็ก หรือทุบตะปู
-ซีแคลม (C-clamp) เป็นเครื่องมือรูปตัว ทำด้วยเหล็กหล่อ ใช้สำหรับจับงานโลหะเพื่อการเชื่อม จับงานไม้สำหรับในการอัดไม้แผ่นติดกัน มีขนาดความโตเป็นนิ้ว
  การบำรุงรักษา
– หน้าสัมผัสจับงานให้เรียบอยู่เสมอ
 เกลียวทาจารบีเสมอ
– อย่าใช้แรงอัดมากเกินไป อาจทำให้หักได้
– ไม่ใช้รองรับในการทุบเหล็กหรือตะปู

3. ปากกาจับไม้ติดโต๊ะ สำหรับจับไม้เวลาวัด ตัด
การบำรุงรักษา
ต้องทำความสะอาด และหยอดน้ำมันกันเสนิมอยู่เสมอ

ปากกาจับชิ้นงาน คืออะไร มีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรบ้าง

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การใช้เครื่องจักรและเครื่องมือตัดคุณภาพสูง ช่วยให้สามารถตัดแต่งขึ้นรูปโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การยึดจับชิ้นงานก็มีความสำคัญในกระบวนการผลิตไม่แพ้กัน “ปากกาจับชิ้นงาน” จึงเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม บทความนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ ปากกาจับชิ้นงานที่ใช้กับเครื่องจักรในโรงงาน มีกี่ประเภท และเหมาะกับการใช้งานแบบใด

ทำความรู้จักกับ ปากกาจับชิ้นงานในเครื่องจักร

ปากกาจับชิ้นงานในเครื่องจักร (Machine Vice) หรือบางคนอาจจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า ปากกาจับงาน เป็นอุปกรณ์จับยึดที่ติดตั้งเข้ากับโต๊ะงานของเครื่องมือกล ใช้จับชิ้นงานให้แน่นเมื่อใช้งานเครื่องมือกลต่างๆ เช่น เครื่องเจาะ (Drill Press) หรือเครื่องกัด (Milling Machines) ฯลฯ

ปากกาจับชิ้นงาน เครื่องจักร (Machine Vice) มีความจำเป็นต่อกระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยง หรือ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานที่ใช้เครื่องจักรกล นอกจากนี้ปากกาจับชิ้นงาน สามารถปรับให้เข้ากับดอกสว่านหรือดอกกัดได้อย่างลงตัว ช่วยให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำงานของปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานเครื่องจักร (Machine Vice) ใช้จับยึดชิ้นงาน หรือ คงชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งเดิม เนื่องจากแรงกดจากเครื่องมือกล อาจส่งผลให้ชิ้นงานเกิดการหมุนหรือเหวี่ยง
ในขณะทำการเจาะ การตะไบ การเลื่อย การดัด ได้

ตัวอุปกรณ์มีลักษณะเช่นเดียวกับปากกาจับชิ้นงานอื่น ๆ คือ เป็นแท่งเหล็กคู่ขนานสองข้าง ซึ่งข้างหนึ่งยึดติดอยู่กับที่ ส่วนอีกข้างหนึ่งขยับ เลื่อนเข้า-ออกได้ โดยใช้สกรูน็อตและคันโยก เพื่อรองรับชิ้นงานที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน ตัวอุปกรณ์จะติดบนโต๊ะงานของเครื่องมือกล เพื่อให้กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ
มีความปลอดภัย ทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน

ประเภทของปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงานมีหลายประเภท ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามการจุดประสงค์ต่างๆในการใช้งาน

ปากกาจับงานแท่นเจาะ (Drill press vices)

ออกแบบมาเพื่อใช้กับแท่นเจาะสว่าน (Drill press machine) เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยืดชิ้นงาน ขณะทำการเจาะรู การคว้านรู เป็นต้น มีฐานแบนช่วยให้ติดตั้งกับโต๊ะงานของแท่นเจาะได้ และด้านล่างของฐานเป็นแบบเปิด ช่วยให้ดอกสว่านเจาะผ่านไปได้

ปากกาจับแท่นมิลลิ่ง (Milling Machine Vise)

ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมิลลิ่ง (Milling Machine) หรือเครื่องกัด มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีลักษณะตัวเครื่องทำจากเหล็กกล้าทนแรงดึง ที่มีความแข็งแรงสูง จึงมีความแกร่งช่วยรับแรงตัดได้ดี เหมาะสำหรับจับยึดชิ้นงานเพื่อทำการกัด และการเจาะ สามารถใช้ได้กับวัสดุทีหลากหลาย เช่น เหล็ก อะลูมิเนียม พลาสติก ไม้

ปากกาจับงานแบบปรับองศาได้ (Angle Vise)

เป็นอุปกรณ์จับชิ้นงานที่สามารถปรับมุมเอียงซ้าย-ขวา เพื่อปรับองศาให้เข้ากับรูปทรงชิ้นงานได้ ลักษณะเป็นท่อนเหล็กมีควอดรันต์บอกองศาติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่องมือ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับองศาชิ้นงานได้ตามต้องการ คุณสมบัติเด่นคือ ตัวเครื่องหลักสามารถปรับมุมได้ 90 องศา ในขณะที่ฐานยังคงติดอยู่กับที่บนโต๊ะงาน การเอียงนี้ช่วยให้ผู้ใช้วางชิ้นงานในตำแหน่งที่สะดวก เหมาะกับงานตัด เลื่อย เจาะรีม หรือการกัด ใช้ได้กับวัสดุที่หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม พลาสติก โลหะ เหล็ก ไม้

ปากกาจับงานแบบสไลด์ 2 ชั้น  (Cross slide vices)

เป็นอุปกรณ์จับชิ้นงานที่สามารถปรับเลื่อนได้ 2 ทางเป็นแนวแกน X และ แกน Y โดยมีเฟืองหมุน 2 ตัว เพื่อปรับระดับทำให้ได้ระยะที่แน่นอน สามารถเลื่อนตัวปากกาจับชิ้นงาน ไปทางซ้าย ขวา หน้า หลัง ระหว่างการตัดได้

สรุป  

บางครั้งในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างพยายามหาเทคโนโลยีเครื่องจักร และเครื่องมือตัดที่ทันสมัยที่สุด กลับลืมให้ความสำคัญกับการเลือกใช้งานและการบำรุงรักษา ตัวจับยึดชิ้นงานที่เหมาะกับความต้องการในการผลิต ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจึงควรพิจารณาเลือกปากกาจับชิ้นงาน ตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท รวมถึงชิ้นส่วนที่จะผลิตด้วย