> อุปกรณ์จับยึดปากกาเพื่อทำงานบนโต๊ะช่าง Bench Visc Plate

> เหมาะสำหรับโต๊ะช่างรุ่นงานหนัก รับน้ำหนัก 1000 กก.

> ใช้งานง่าย จัดเก็บสะดวก