WCS-008 รถเข็นใส่ตะกร้าช้อปปิ้ง

ต้องการติดต่อสอบถาม หรือ มีข้อสงสัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รถเข็นใส่ตะกร้าช้อปปิ้ง
Basket Shopping Trolley
Load Capacity Dimension LxWxH Wheel Ø
kg. mm. mm.
30 560x430x910 75
*ไม่รวมตะกร้า กรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-916-1900

> โครงเหล็กพ่นสี

> ใช้วางตะกร้าช้อปปิ้ง รุ่น RW8077 ได้ 2 ใบ

> ล้อ PU ล้อเกลียว 4 ล้อ เลี้ยวคล่องตัว เหมาะสำหรับใช้งานในที่แคบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด - × 56 × 91 เซนติเมตร